Hyzmat

Hyzmatymyz

c4

Omörite galyndy gurallary ýasaldy

“P.Pioneer” täze dizaýn önümiňiz üçin galyndy gurallaryny ýasap biler, bizde galyndy ussahanasy bar.
c2

Colorörite reňk ýasaldy

“P.Pioneer” önümi islegiňiziň reňki we plastmassa materialy hökmünde kabul edip biler.
c3

PE we PET çüýşeleri

Şeýle hem, kosmetika, himiýa we saglygy goraýyş pudaklary üçin gaplamalar üçin dürli ölçegler, reňkler, şekilli çüýşeler bilen üpjün edip bileris.
c1

Metallizasiýa we tingiwopis

P.Pioneer, isleýşiňiz ýaly gapak, burun ýaly plastmassa ýüzüne reňk bermek üçin hyzmat edip biler. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň