Kompaniýa habarlary

 • COVID-19-da el arassalaýjy plastik çüýşeleriň pürküjisini taslamak we öndürmek

  COVID-19-da el arassalaýjy plastik çüýşeleriň pürküjisini taslamak we öndürmek

  Bütin dünýäde COVID-19 keseliniň ýaýramagy el arassalaýjy we beýleki dezinfeksiýa serişdeleriniň öňküsinden has möhüm bolmagyna sebäp boldy.Bu önümlere isleg artdygyça, olary saklamak üçin ýokary hilli gaplama zerurlygy hem artýar.HEMMESI ARyldyz plastmasy (P.Pioneer), biz doly çüýşe we spreý ...
  Koprak oka
 • Trigger pürküjiniň mysal

  Trigger pürküjiniň mysal

  Sarp edijiler bilen arassalanmaga mümkinçilik.Hiç hili önüm gowşuryş ulgamy, öý arassalaýyş dessuryny trigger pürküji ýaly üýtgetmedi.On ýyl mundan ozal durmuş ýörelgeleri üýtgeýärdi we arassalanmaga az wagt goýýardy we arassalamagy birinji basgançakda goýýardy.Tüweleme sp ...
  Koprak oka
 • Iň uly we öňdebaryjy gözellik senagaty söwda ýarmarkasy

  Iň uly we öňdebaryjy gözellik senagaty söwda ýarmarkasy

  Hytaý halkara gözellik sergisi adrenalin gözelligini we kosmetika önümlerini ýokary derejä çykarýar.Derini bejermek önümleri, kosmetika, saç, tebigy saglyk we dyrnak önümleri, gözellik salony üçin enjamlar we gurallar, gündelik ideg we arassaçylyk önümleri, esbaplar, parfýumeriýa, essen ...
  Koprak oka

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň