2021 CIBE (Hytaý halkara gözellik sergisi) Guanç Guangzhououda

2021 CIBE (Hytaý halkara gözellik sergisi) 4-6-njy sentýabr aralygynda Guanç Guangzhououda geçirilýär.

Hytaýda IAR GOWY we IOS GOWY DÜZGÜN
Hytaý halkara gözellik sergisi, ähli taraplaýyn ösüş üçin ähli önümçilik zynjyryny (Professional Gözellik, Kosmetika, Çig mal we gaplama, Sanmei, Goldaw) öz içine alýan dünýäniň iň ýokary derejeli önümlerini ýygnaýar.

Hünärment gözelligi
Gözellik salonynyň önümleri, lukmançylyk kosmetologiýasy
Saç gözelligi, dyrnak önümleri, kirpik önümleri, tatu önümleri
SPA, Hytaýyň adaty sagdyn önümleri
Derini agardyjy önümler, Garramaga garşy önümler, Fitnes we ýuka önümler
Sagdyn önümler
Gurallar, enjamlar we mebel
Okuw we bilim guraly

KOSMETIKA
Derini bejermek önümleri, şahsy ideg önümleri
Makiýa up, atyr, makiýa Up esbaplary
Beden we saç arassalaýjy önümler, maskalar
Erkeklere ideg önümleri, aýal-gyzlara ýakyn ideg önümleri, MOM we BABY ideg önümleri, agyz bejergisi önümleri
Öý arassalaýyş önümleriniň bölek satuw zynjyry tertibi, O2O
Çig materiallar we gaplama
OEM / ODM / OBM
Nasos kellesi / klapanlar / pürküjiler / gapak we esbaplar
Konteýner, şlanglar, kagyz önümleri, örtük çap
Önümçilik enjamlary, arassalaýjy enjamlar, gaplaýyş enjamlary, reňkli kosmetika enjamlary
Şahsy ideg çig mal formulasy Öý hojalygyny arassalamak çig mal formulasy
Laboratoriýa önümlerini we hyzmatlaryny barlamak

4.1F39 stendimiz, losyon nasosymyzy, (losyon dispenseri), duman pürküji, trigger pürküji, kartoçka pürküji we plastmassa gapaklary görkezýäris. Siziň saparyňyza garaşýarys.

Hytaý halkara gözellik sergisi
gözellik sergisi


Iş wagty: 04-2021-nji sentýabr

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň