Uzyn burun losyon dispenseri

Gysga düşündiriş:

Öndürýän bu uzyn burun nasos / pürküji dürli reňklere we ululyklara eýe.Losyon nasosyny ýa-da pürküji görnüşini saýlap bilersiňiz. Önümiň reňki islegiňiz boýunça düzülip bilner. Çykyşyňyz üçin 24/410 we 28/410 iki ölçeg bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady Alkogol dezinfeksiýa üçin uzyn burun losyon dispenseri suwuk pürküji
Model AS205
Material Bahar bilen PP
Ölçegi 24/410 28/410
Akymyň bahasy 1.70 ± 0.20ML / T.
Reňk Omörite ýasaldy
OEM / ODM Hawa
Mysal Mugt nusga
Eltip bermek porty FOB NINGBO / ŞANGHAI, Hytaý
Gelip çykan ýeri Zhejiang, Hytaý
MOQ 3000 sany
Gurşun wagty Goýumyňyzy alanyňyzdan 5-10 gün soň
Hil kepilnamasy ISO9001, ISO14001etc.

1. Dürli saýlaw:

Öndürýän bu uzyn burun nasos / pürküji dürli reňklere we ululyklara eýe.Losyon nasosyny ýa-da pürküji görnüşini saýlap bilersiňiz. Önümiň reňki islegiňiz boýunça düzülip bilner. Çykyşyňyz üçin 24/410 we 28/410 iki ölçeg bar.

2. Arza:
Losyon nasoslary, losýonlar, suwuk sabynlar we şampunlar, derman, kosmetika we beýleki saglyk we gözellik önümleri ýaly ýelmeşýän materiallar üçin ajaýyp.

3. Gowy hil:
Losyon nasoslarymyz ISO9001 astynda dolandyrylýar we gözegçilik edilýär.Daşky gurşawy goramak çig mal, çydamly, näzik we şkaf.

4. Gowy hyzmatlar:
Size iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin ajaýyp topar toparymyz bar.Meseleňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Wagtynda bu meseläni çözeris.

5. Üpjünçilik:
Öz zawodymyz bar, şonuň üçin önümleri özümiz üpjün edip bileris.OEM we ODM-ni kabul edýäris.

Zawodymyz hakda:

2015-nji ýylda döredilen “Plast Pioneer Packaging”, öý we şahsy ideg gaplamalary üçin bir nokatly üpjün ediji - pürküji pürküjiler, nasoslar, duman pürküjiler we ýapyk gapaklar.Önümlerimiz Günorta Amerika, Günorta-Gündogar-Aziýa, Orta Gündogar we Europeewropa we Amerika ýaly dünýädäki müşderilere gowy eksport edildi we satyldy .Biz müşderilerimiz bilen gowy gatnaşyk gurduk.

“P.Pionner” gaplamasy döredilmezden ozal, 10 ýyldan gowrak wagtlap galyndy öndürýän zawod işleýäris.“Star Star” plastmassa, Hytaýyň Taizhou şäherinde ýerleşýän professional galyndy öndüriji (www.allstarmold.com)haýsydyr bir üýtgeşik talap gerek bolsa, täze galyplary hünärli we çalt edip bileris.

Leadershli ýolbaşçylaryň kömegi we goldawy bilen, kompaniýanyňyzyň ösüşine goşant goşup biljekdigimize başarnykly we ynamlydyrys.

Iň soňkusy, iň azyndan, biz üpjün edijileriň birinden has köp işiňiziň hyzmatdaşy bolmaga borçlanýarys.Mundan başga-da, gurallar we adaty galyplar, reňk gabat gelmek we nusga almak, çüýşäni ösdürmek we ş.m. ýaly köp zat edip bileris. Eger gaplamaňyz barada soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşyň.

uzyn burun spreýi
uzyn burunly plastik nasos

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    Habaryňyzy goýuň

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň