köpük nasosy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:28 / 415,38 / 410,40 / 410,42 / 400,42 / 410

Material:PP, Poslamaýan çeşme

Osapmak opsiýasy:Moumşak, lenta, UV, alýumin

Reňk: Custörite ýasalan, UV örtük we alýumin ýapmak mümkinçiligi bar

Arza:Hinguwmak, şahsy ideg, biomedisina, kosmetiki gaplama, himiýa senagaty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köpük nasosy, ýa-da köpügi gysmak we paýlaýjy enjam, suwuk materiallary paýlamagyň aerozol däl usulydyr.Köpük nasosy suwuklygy köpük görnüşinde çykarýar we gysmak arkaly işleýär.Köpük nasosynyň bölekleri, esasan, polipropilenden (PP) poslamaýan polat çeşmesi bilen öndürilýär.
Köpük köpük kamerasynda döredilýär.Suwuk düzümler köpük kamerasynda garylýar we bu neýlon tor arkaly boşadylýar.Köpükli nasosyň boýnuň gutarnykly ululygy, köpük kamerasyny ýerleşdirmek üçin beýleki nasoslaryň boýnunyň gutarýan ululygyndan has uludyr.Köpük nasosynyň boýnumyzyň ululygy 28,30,38,40 we 42mm. Çykyş 1,4cc + -0.2cc (boýy 30,40,42), we 0,3 + -0.05cc (boýny 28 bilen) nasos turbasy çüýşäniň uzynlygyna görä ýasalyp bilner.
ALhli ýyldyz plastmasy (P.Pioneer) dürli reňklerde köpük nasoslaryny öndürip biler, bularyň hemmesi aç-açan ýa-da düşnükli bolup biler.Adatça öndürýän nasoslarymyzyň adaty reňkleri ak ýa-da tebigydyr.
Kosmetika pudagynda iň köp ulanylýan görnüş, el bilen köpük, köpük nasosy bolup, önümi beýleki eliň barmaklaryna paýlaýan bir ýa-da birnäçe barmak bilen hereket edýär.Tegelek HDPE ýa-da PET çüýşeleri munuň üçin adatça amatlydyr.Mini sargyt mukdarymyz 10,000 sany, ýöne hiliňizi we hyzmatyňyzy bilmek üçin synag tabşyrygy bermek isleseňiz kabul edýäris.

Köpük nasosy kosmetiki önümleri we öý himiki serişdelerini, meselem, köpük arassalaýjy, el ýuwujy suwuklyk, el arassalaýjy ýüz arassalaýjy, krem ​​saçlaryny sowadýan mous, gün goraýjy köpük, ýerleri aýyrmak, çaga önümleri we ş.m. paýlamak üçin giňden ulanylýar.

Üstünlik

 • Simpleönekeý nasos yşaraty bilen perişansyz köpük dörediň
 • Işlemek aňsat
 • Iň ýokary programmalar üçin ajaýyp
 • Isleg boýunça islendik aýratyn reňkler
 • Adaty bezeg: küpek barlagy, gyzgyn möhürlemek
 • Suw çydamly
çydamly1
çydamly3
çydamly5
çydamly7
çydamly2
çydamly4
çydamly6
çydamly8

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň