Allhli plastmassa

Gysga düşündiriş:

Ady: Allhli plastmassa (FULL Plastiki) Trigger pürküji

Akymyň bahasy:1.3 + -0.2ML / T.

Ölçegi:28 / 400,28 / 410

Material:PP, PE, POM

Osapmak opsiýasy:Moumşak, lenta, UV, alýumin

MOQ:5000 HK

Bukja:Köp + plastik haltalar + karton

NozzleOption:Pürküji / Bug / öçürmek, köpük

Allhli plastmassa / FULL Plastiki Trigger pürküji

Spreý nagşy käbir suwuk önümler üçin gaty möhüm bolup biler.Giňden ýaýran, gysga ýaýran, duman ýa-da köpükli çözgüt isläp bilersiňiz.Ulanylýan suwuk görnüş bu ýerde iň möhüm faktor.Gowy deňeşdirme, gowrulan ýag ýa-da köpük arassalaýjy önüm bolar.Bu trigger spreý ýokarsy, täjirçilik öý arassalaýjylarynda köplenç ulanylýan aňsat mehanizmdir.Onda çaga çydamly, gulpy bar.Turbany gaýçy bilen kesip ýa-da zerur bolanda çüýşede egip bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ttrigger görnüşi, polat bölekleri bolmazdan plastmassa çeşmesini ulanýar, şonuň üçin posly himiki suwuklyk üçin howpsuz.Spreý çykyşy adaty trigger pürküji görnüşinden has güýçlidir.Bilen birisaýlamak üçin doly örtük ýa-da goşa kombinirlenen gapak görnüşleri.

Trigger pürküjimiziň artykmaçlygy

 • Ykjam, orta profilde ähli plastmassa, ýokary çykaryjy trigger pürküji
 • Chemicalokary himiki laýyklyk
 • Şuňa meňzeş önümler we bäsdeşler bilen deňeşdirilende az rezin we ýeňil agram
 • Çäkli tekjäniň beýikligine gabat gelmek aňsat
 • Düzülip bilýän burun (spreý, köpük, bug)
 • Kämilleşdirilen dizaýn, şuňa meňzeş gaplamalardan has uly meýdany öz içine alýan, her spreýde has köp önüm öndürýär

Spreý çüýşesini rahatlyk bilen gysýan trigger burunlary bilen ulanmak, el bilen nasos bilen gelýän el ýadawlygyny azaltmaga kömek edýär.Rahatlyk gysgyçly PP köpükleýji trigger pürküjiler dürli dezinfeksiýa serişdeleri, köpük arassalaýjy we arassalaýjylar üçin amatlydyr.Outputokary çykaryjy pürküjiler aňsat gysyş triggerleri bilen elýeterlidir we käbirleri 360 dereje pürkmek üçin tersine ulanmaga mümkinçilik berýär.Çüýşäni 360 dereje dolandyryp bilmek, çüýşäni uzak wagtlap bir ýagdaýda ýa-da oňaýsyz ýagdaýda saklamak bilen baglanyşykly berkligi peseldýär.Mundan başga-da, ýeňil trigger gapaklaryny plastik çüýşeler bilen jübütlemek önümi sarp edijilere götermegi aňsatlaşdyryp biler.

PLASTIKA
PLASTIK3
PLASTIK1
PLASTIK4
PLASTIK2
PLASTIK5
PLASTIK6
PLASTIK7
PLASTIK8


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň