2 gapak pürküji

Gysga düşündiriş:

Ady: -hli plastiki iki gapak Trigger pürküji

Akymyň bahasy:1.3 + -0.2ML / T.

Ölçegi:28 / 400,28 / 410

Material:PP, PE, POM

Osapmak opsiýasy:Moumşak, lenta, UV, alýumin

MOQ:5000 HK

Bukja:Köp + plastik haltalar + karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

NozzleOption:Pürküji / Bug / öçürmek, köpük

 

 

Iki gapak Trigger pürküji (Biri doly plastmassa, biri polat pru springina)

Bu görnüşli trigger pürküji örtüginiň iki aýry bölegi bar, şonuň üçin dürli reňkli we dizaýnly müşderiler üçin has köp saýlawy saýlap bilersiňiz. Pürküji adaty trigger pürküjisinden has güýçli (AS 101 seriýamyz), çykarylyşy 1,3 + -0.2ML / T. has gowy hil.

Tgörnüşi iki dürli dizaýna eýe, biri plastmassa pru springina bilen ähli plastmassa materialdan ýasalýar, polat çeşmeleri ulanmaýar, beýlekisi poslamaýan polat çeşmeleri bilen adaty hereketlendiriji.

Aýratynlyklary we peýdalary

 • Öňünden gysyş valw tehnologiýasyndan ýokary spreý we köpük nagyşlary
 • Durnukly:
 • Plastichli plastik gurluşykly ekologiýa taýdan arassa önüm
 • 100% poliolefin plastmassa bilen gaýtadan ulanylýar
 • Adaty pürküjilerden 30% az komponent
 • Ikitaraplaýyn ýapyk klapan bilen gowulaşan ergonomika - bir gezek asyl, hemişe asyl
 • Meýletin “Upside Down Spray” aýratynlygy ýitgisiz doly 360o amaly üpjün edýär

Trigger pürküji programmalary

 1. Sanatizatorlar
 2. Peç arassalaýjylary
 3. Bezeg arassalaýjylary
 4. Garyndy teker arassalaýjy çözgütler
 5. Awtoulag mumy goýmalary
 6. Oilag gowurmak.Metal dikeldijiler.
 7. Vanna çüýşesi we hammam arassalaýjylary, aceüz arassalaýjylary
 8. Hajathana arassalaýjylary Pol arassalaýjylary Penjiräni arassalaýjylar
 9. Massag ýaglary, duş ýuwujylar
 10. Agyry bejermek jelleri
 11. Saç jelleri we pürküji
 12. Bag önümleri - Gül goragy
 13. Doklary aýyryjy
 14. Faceerüsti arassalaýjylar - granit ýa-da mermer
 15. Agaç üstü güýçlendirijiler
 16. Howa sowadyjylary
 17. Limescale aýyrýar we şöhle saçýar
 18. Boýag abatlaýyş çözgütleri
 19. Suntan losýonlary
 20. Nemlendirijiler

Sorag-jogap

1. Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, nusgalarymyz mugt, ýöne gyssagly töleg alyjynyň hasabynda, tassyklamany we buýrugy ýerleşdireniňizden soň, size gaýtaryp bereris.

2. ippingük daşamagyňyz nähili?

Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis.

3.Harytlaryňyz hakda?

Biz hünärmen öndüriji we dizaýner. Materiallar daşky gurşawa laýyk.

4. Hilini nädip dolandyrýarsyňyz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda 100% gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.

If biz hakda başga soraglaryňyz bar ýa-da zawodymyz hakda has köp bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

goşa gapak pürküji
2 gapakly trigger pürküji

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň